Yetimləri nikah çağına çatana qədər sınayın. Əgər onların ağla-kamala çatdıqlarını görsəniz, mallarını özlərinə qaytarın. Onlar böyüyüb deyə o malı israfçılıqla, tələm-tələsik yeməyin. Varlı olan nəfsini saxlasın, yoxsul olan isə yaxşılıqla yesin. Mallarını özlərinə qaytardığınız zaman onlara şahidlər tutun. Haqq-hesab çəkməyə Allah yetər.

5-ci ayənin təfsirinə bax.