Yox! Əgər son qoymasa, and olsun ki, Biz onu kəkilindən tutub sürükləyəcəyik –

6-cı ayənin təfsirinə bax.