«Kitəbu tövhid» şərhi, Şərh edir etiqad fənni üzrə doktor: Abdurrəzzaq Əl-Badr, 1-Cİ DƏRS