Əgər Allah onlarda bir xeyir olacağını bilsəydi, əlbəttə, onlara eşitdirərdi. Onlara eşitdirsəydi belə, yenə onlar üz çevirərək dönərdilər.