Əgər müharibədə onları tutsan, onlarla arxalarındakı kimsələri də dağıt ki, bəlkə onlar ibrət alalar!