Əgər onlar səni yalançı hesab etsələr, səndən əvvəl açıq-aydın dəlillər, müqəddəs yazılar və nur saçan Kitabla gəlmiş elçiləri də yalançı hesab etmişdilər.

181-ci ayənin təfsirinə bax.