Əgər onlar son qoysalar, əlbəttə ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir!

190-cı ayənin təfsirinə bax.