Əgər qorxsanız, ayaq üstə və ya minik üzərində. Təhlükə sovuşduqda isə Allahı, sizə bilmədiklərinizi necə öyrədibsə, o cür yad edin!

238-ci ayənin təfsirinə bax.