Əgər sənə kağız üzərində bir yazı nazil etsəydik və onlar da əlləri ilə ona toxunsaydılar, kafir olanlar: “Bu, açıq-aydın sehrdən başqa bir şey deyildir!”- deyərdilər.