Əgər sənə xəyanət etmək istəsələr, onlar daha əvvəl Allaha da xəyanət etmişdilər. Buna görə də onlara qarşı imkanı verdi. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir.