Əgər siz qələbə istəyirsinizsə, artıq sizə qələbə gəlmişdir. Əgər əl çəksəniz, bu sizin üçün daha xeyirli olar. Əgər təkrar qayıtsanız, Biz də qayıdarıq. Dəstəniz nə qədər çox olsa da, sizi heç cür müdafiə edə bilməz. Çünki Allah möminlərlə bərabərdir.