Əksinə, kafir olanlar yalan sayırlar

16-cı ayənin təfsirinə bax.