Əlbəttə, siz səbr etsəniz, qorxsanız və onlar bu saat sizin üstünüzə hücuma keçsələr, Rəbbiniz nişanlanmış beş min mələklə sizə yardım edər.

124-cü ayənin təfsirinə bax.