Əzəldən müəyyən etdi və yol göstərdi;

1-ci ayənin təfsirinə bax.