Güləcək, sevinəcəkdir.

33-cü ayənin təfsirinə bax.