Qövmü təqib etməkdə zəiflik göstərməyin. Əgər siz əziyyət çəkirsinizsə, onlar da siz əziyyət çəkdiyiniz kimi əziyyət çəkirlər. Siz onların ummadıqlarını Allahdan umursunuz. Allah Biləndir, Müdrikdir.