Ailələrinin yanına qayıtdıqda isə əylənərək qayıdırdılar

29-cu ayənin təfsirinə bax.