Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin nəslini və İmranın nəslini seçib aləmlərdən üstün etdi.

Allah Təala bu evləri yer üzünün digər bölgələrinə nisbətdə daha üstün etdiyini xəbər verir. Adəmi seçdi, onu Öz əlləri ilə yaratdı, ona Öz ruhundan üfürdü, mələkləri səcdə etdirdi, hər şeyin adlarını öyrətdi və cənnətinə yerləşdirdi. Sonra onu ordan hikmət ilə yerə endirdi.

Nuhu da seçdi və onu yer üzünə göndərdiyi ilk rəsul etdi. Çünki insanlar bütlərə sitayiş edirdilər və Allahın dəlil endirmədiyi şeyləri Ona şərik qoşurdular. O da onlardan intiqamını aldı. Aradan uzun zaman keçdi, onları gecə-gündüz, gizli və açıq Allaha dəvət etdi. Bu da uzaqlaşmalarından başqa bir şeyi artırmadı. O da onlara bəd dua etdi. Allah da onların sonuncusuna qədər suda qərq etdi. Aralarından onunla göndərdiyi dininə tabe olanlardan başqa heç kimsə xilas olmadı.

İbrahim ailəsini də seçdi. İnsanlığın baş tacı, mütləq olaraq peyğəmbərlərin sonuncusu Muhəmməd (sallallahu aleyhi və səlləm) də onun nəslindəndir. İmran ailəsinə gəldikdə bu İmrandan qəsd Məryəmin atası olandır. Məryəm də İmranın qızı, İsanın (əleyhissalam) anasıdır. Allahın salamı o ikisinin üzərinə olsun. Muhəmməd ibn İshaq ibn Yasar (rahmətullahi aleyh) demişdir: “O, İmran ibn Yaşim ibn Əmun ibn Mişa ibn Həzqiyə ibn Əhriq ibn Yusim ibn Əzariya ibn Əmyisa ibn Yavəş ibn Əcrihu ibn Yazəm ibn Yəhfəşat ibn İnşa ibn Əbyan ibn Raxian ibn Suleyman ibn Davuddur. Allahın salamı o ikisinin üzərinə olsun. Bu vəziyyətdə İsa (əleyhissalam) İbrahim nəslindən gəlmiş olur. Necə ki, bu da inşallah Əl-Ənam surəsində gələcəkdir. Güvənimiz Allahadır.