Allah, olacaq bir işi yerinə yetirmək üçün üz-üzə gəldiyiniz zaman onları sizin gözünüzdə az göstərir,  sizi də onların gözündə az göstərirdi. Bütün işlər Allaha qaytarılacaqdır.