Allah onları arxalarından əhatə etmişdir.

11-ci ayənin təfsirinə baxın.