Allah onların gizlətdiklərini ən gözəl biləndir!

16-cı ayənin təfsirinə bax.