Allah yolunda cihad edən və yer üzündə hərəkət edə bilməyən yoxsullar üçündür. (Bu adamlar) həya edib dilənmədiklərinə görə tanımayan adam onları varlı hesab edir. Sən onları üzlərindən tanıyırsan. Onlar insanlardan israrla istəməzlər. Şübhəsiz ki, Allah malınızdan nə sərf etdiyinizi bilir.

272-ci ayənin təfsirinə bax.