Allaha və Peyğəmbərə itaət edin ki, bəlkə sizə rəhm olunsun.

130-cu ayənin təfsirinə bax.