Allahın eliçisi onlara belə demişdi: “Allahın bu dişi dəvəsi və onun su içməsi!

11-ci ayənin təfsirinə bax.