Amma kim xəsislik etsə, möhtac olmadığını sansa,

1-ci ayənin təfsirinə bax.