Ancaq onu imtahana çəkib ruzisini əskiltsə: “Rəbbim məni alçaltdı” – söyləyər.

15-ci ayənin təfsirinə bax.