And olsun qığılcım qoparanlara;

1-ci ayənin təfsirinə bax.