Axaraq yuvalarına gedənlərə

15-ci ayənin təfsirinə bax.