Axı axır dönüş Rəbbinədir!

6-cı ayənin təfsirinə bax.