Axirətə inanmayanların ürəkləri meyl etsin ki, bundan razı qalsınlar və gördükləri işləri bir daha görsünlər.