Ayələrimiz ona oxunduğu zaman: “Əvvəlkilərin nağıllarıdır” – deyər

7-ci ayənin təfsirinə bax.