Ayələrimizi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir!

11-ci ayənin təfsirinə bax.