Ayələrimizi yalan sayanlar qaranlıqlar içində karlar və lallardır. Allah istədiyini azdırar, istədiyini isə düz yola yönəldər.