Beləliklə, qazandıqları görə zalımların bir qismini digərinə hakim təyin edərik.