Bir bəndəyə namaz qıldığı vaxt?

6-cı ayənin təfsirinə bax.