Bir de görək, əgər o doğru yoldadırsa,

6-cı ayənin təfsirinə bax.