Bir surə nazil edildiyi zaman on­­lar: “Sizi kimsə görürmü?”(–)(deyə) bir-birlərinə baxır, sonra da üz çevirib gedirlər. Anlamayan adamlar olduqlarına görə Allah onların qəlbini (imandan) məh­­rum etmişdir.