Bir yeməyinə baxsın insan!

17-ci ayənin təfsirinə bax.