Bir zaman həvarilər de-mişdilər: “Ey Məryəm oğlu İsa! Rəbbin bizə göydən bir süfrə endirə bilərmi?” O da demişdi: “Əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun”.