Bir zamanlar səni bağlayıb həbs etmək və ya öldürmək, yaxud da səni qovmaq üçün kafirlər sənə qarşı tələ qururdular. Onlar tələ qurarkən Allah da tələ qururdu. Allah tələ quranların ən güclüsüdür.