Biz də zəbaniləri çağıracağıq!

6-cı ayənin təfsirinə bax.