Biz elçiləri yalnız müjdə verən və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk. İman gətirib islah edənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.