Biz hər şeyi hesablayıb yazmışıq.

17-ci ayənin təfsirinə bax.