Biz Musaya: “Əsanı at!”– deyə vəhy etdik. Elə bu an onların düzəltdikləri şeyləri uddu.