Biz ona ən asan olanı müyəssər edəcəyik!

1-ci ayənin təfsirinə bax.