Biz ona ən çətin olanı müyəssər edəcəyik!

1-ci ayənin təfsirinə bax.