Biz ona iki yol göstərmədikmi?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.