Biz sənə ən asan olanı müyəssər edərik.

1-ci ayənin təfsirinə bax.