Boğaz dəvələr başlı-başına buraxılacağı zaman;

1-ci ayənin təfsirinə bax.