Bu, Bizim nazil etdiyimiz mübarək bir Kitabdır. Ona tabe olun və qorxun ki, bəlkə sizə rəhm oluna­.